PULO:Patani United Liberation Organisation

Webside นี้เกิดจาก คนไทยที่รักชาติกลุ่มหนึ่งผู้รักชาติ ศาสนา รักแผ่นดินไม่อาจทนนิ่งดูดายอยู่ได้ จึงทำการก่อตั้งองค์การพูลูดูรายละเอียด..=>>>

Laman Resmi Pertubuhan PULO | The Official Web Site Of PULO


Bendera PULO ธงพูโล--ขณะนี้ได้เพิ่มเท้าและดวงตาของผู้สูญเสียเข้าไว้ด้วย พร้อมด้วยเงินสนับสนุนจากองการเบอร์กิม

พูโลคืออะไร?

พูโล PULO เป็นตัวอักษรย่อของ Patani United Loan Organisation แปลเป็นไทยว่าองค์การเงินกู้ปาตานี เป็นองค์การที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อกู้เงินเพื่อเอกราชแผ่นดินปาตานี (จังหวัดปัตตานี) อันเป็นการกระทำจอมปลอมเพื่อหวังเงินกู้และเงินบริจาคจากชาวมลายและผู้นับถือศาสนาอิสลามอื่นอื่น

ใครเป็นผู้ก่อตั้งองค์การพูโล?

ก่อตั้งโดย ตนกูวีรา อับดุลเราะฮ์มาน โกตานีลา ในสมัยที่มันเป็นนักศึกษานั้น ได้แอบอ้างว่าเป็น หม่อมราชวงศ์ วีระ ณ ราชวังคราม เป็นเชื้อพระวงค์กษัตริย์ปาตานี สายราชวังคราม ยี่งอ นราธิวาส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในอินเดีย และปริญญาโทในสวีเดน นายท่านได้ก่อตั้งองค์การพูโลเพื่อกอบกู้เอกราชปาตานี ในวันที่ 22 มกราคม 1968 ในซาอุดิอารเบียเพื่อหวังหลอกเอาเงินจากเศรษฐีน้ำมัน

จุดประสงค์ของพูโลคืออะไร?

ปากมันก็ว่าเพื่อกู้เอกราชของแผ่นดินปาตานีที่ถูกสยามยึดครองกว่า200ปีแต่โดยความจริงเพื่อเงินและความเป็นใหญ่ส่วนตัวและครอบครัว

อะไรคือปาตานีรายา?

แผ่นดินปาตานีรายาคือรัฐมลายูในอดีตอันได้แก่เซอตูล (สตูล) สิงขรนคร (สงขลา) ญาลา (ยะลา) บังนารา (นราธิวาส) และปาตานี (ปัตตานี) เคดาร์(ไทรบุรี)กลันตัน ปะลิด ซึ่งบางส่วนถูกอังกฤษบังคับเอาไปจากไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้มาเลเซียทำให้คนจีนและคนไทยที่อาศัยอยู่ได้รับการกดขี่เป็นอันมาก

ใครเป็นสมาชิกของพูโล?

ชาวมลายูในปาตานี มาเลเซีย บรูไน และิอินโดเนเซีย ซึ่งถูกหลอกลวงมาหรือจ้างมาในราคาที่ถูกให้ตายแทนผู้นำชั่วซึ่งเสวยสุขอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์

พูโลต่อสู้แบบไหน?

พูโลและขบวนการอื่นอื่น ต่อสู้ในทุกรูปแบบที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่จำกัดวิธี ไม่ว่าในด้านการเมือง การทหาร หรือการศึกษา พูโลส่งเสริมการศึกษาก่อการร้าย จัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 70 เพื่อไปศึกษาต่อที่ มาเลเซีย อินโดเนเซีย ซาอุดิอารเบีย และยุโรปตะวันออก เป็นต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พูโลมีหน่วยจรยุทธในเขตฮาลาบาลา บูโด สันกาลาคีรี และที่อื่น ๆ ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ท้องที่เหล่านั้นทำเป็นป่าสงวน เพื่ออนุรัษย์สัตว์ป่าและไม้ยืนต้นที่ถูกพูโลทำลาย

แต่นโยบายของพูโลที่สำคัญก็คือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปาตานีรายาให้ชาวโลกรู้โดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลางเพื่อจะได้บริจาคเงินให้

พูโล เหมือนหรือแตกต่างจากขบวนการกู้เอกราชปาตานีรายาอื่น ๆ อย่างไร?

ทั้งพูโล บีอาร์เอ็น บีเอ็นพีพี มุญาฮิดีนปาตานี และขบวนการอื่น ๆ มีเป้าหมายเดียวกันคือ การทำลายเมืองปาตานี โดยต่างก็มีวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในขณะที่พูโลเน้นด้านประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อ บีอาร์เอ็น ก็เน้นเรื่องการล้างสมองและหาแนวร่วมของประชาชน และมุญาฮิดีนก็เน้นด้านกองกำลังและความทารุณ 

พูโลเป็นขบถ ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ผิดกฏหมายอาญา รู้หรือไม่?

พูโลและขบวนการอื่นอื่นเป็นขบถ พูโลต้องฆ่าชาวมลายูปาตานีและชาวไทย นั่นคือ แผ่นดินปาตานีที่เขาต้องการเป็นใหญ่โดยไม่สนใจวิธีการ

พูโลต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน พูโลต้องการเป็นมหาราชของเจ้าของแผ่นดิน เช่นเดียวกับมหาราชาอื่นอื่น

พูโลเคยคิดที่จะก่อการร้ายกับชาวสยามในแผ่นดินสยาม

ดังนั้นพูโลและขบวนการกู้เอกราชจอมปลอมทั้งหลายได้กระทำผิดกฏหมายและศีลธรรม

การใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลก็คือการก่อขบถ การก่อร้าย มิใช่หรือ?

ชาวพูโลควรจะตั้งคำถามว่าการใช้วิธีแบบหมาลอบกัด ฆ่าชาวบ้านที่ไร้ทางสู้  วันละหลายๆ คน ฆ่าผู้หญิง และเด็กนักเรียน  ฆ่าพี่น้องชาวมุสลิมด้วยกันที่ต่อต้าน เป็นการกระทำในสิ่งที่ชอบธรรม
และกล้าหาญอย่างที่พวกมันอ้างหรือไม่
?

ปาตานีรายาจะกู้เอกราชได้อย่างไร ใครจะสนับสนุน ไม่มีใครอยากจะสนับสนุนพวกแบ่งแยกดินแดนหรอก?

ตอนที่ตีมอร์ตะวันออกกู้เอกราช สยามยังไม่ให้ความช่วยเหลือ เหตุใดสยามจึงเข้าข้างอินโดเนเซียที่เป็นพันธมิตรในกลุ่มอาเซียน อีกทั้งประเทศไทยได้ส่งทีมแพทย์และทหารช่างไปช่วยเหลือติมอร์เท่านั้น ไม่เคยส่งอาวุธหรือกำลังทหารไปฆ่าชาวบ้านหรือต่อสู้กับรัฐบาลอินโดนีเซีย

พูโลอยากให้ปาตานีและกลันตันเป็นแผ่นดินเดียวกัน เพื่อความยิ่งใหญ่ ชาวจีน ชาวตรังกานู ชาวเคดาห์และเปอร์ลิส  อีกทั้งอาเจะห์ซึ่งเป็นคริสต์ในสุมาตรา ชาวมลายูและชาวไทยในท้องถิ่นนี้ ไปมาหาสู่เกี่ยวดองเป็นญาติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่มีชาวปาตานีบางคนที่อพยพไปอยู่มาเลเซีย เป็นใหญ่เป็นโตในมาเลเซียหลายคนที่พูโลแอบอ้าง เจ้าขุนมูลนาย ยกตัวอย่างเช่น พระราชาธิบดีของมาเลเซีย ซึ่งเป็นสุลต่านเปอร์ลิสก็มีปู่และย่าเป็นชาวจะนะ สงขลา และพระราชินีก็เป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ปาตานี พูโลไปกรอกหูว่าสำหรับพวกเขาแล้ว ปาตานีคือแผ่นดินของปู่ทวดในอดีต พวกเขาที่เขาสมควรได้ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติพันธ์มาเลเซียเป็นอย่างยิ่ง หากท่านถามชาวมาเลเซียว่า มีความสัมพันธ์อันแน้นแฟ้นกับพูโลหรือไม่ สมาชิกพูโลเป็นพันเป็นชาวมาเลเซีย ผู้ก่อตั้งขบวนการกู้เอกราชบีอาร์เอ็น คืออ้ายอาจารย์อับดุลกะรีมก็เป็นชาวมาเลเซีย เช่นเดียวกับอ้ายหัวหน้าขบวนการมุญาฮิดีนปาตานีก็เป็นชาวมาเลเซียเช่นเดียวกัน ชาวมลายูปาตานีที่ถือสัญชาติมาเลเซียและถือบัตรประชาชนไทย มีมากกว่า 280,000 คน

องค์การพูโลมีหน่วยจรยุทธหรือไม่?

องค์การพูโลมีรูปแบบการต่อสู้แบบหมาลอบกัดไม่กล้าสู้ซึ่งๆ หน้า เพราะความขี้ขลาดของมันและเนื่องจากพูโลนิยมใช้ความรุนแรง จึงหลีกเลี่ยงการไม่ใช้อาวุธถ้าไม่จำเป็นและทำการก่อร้ายทุกรูปแบบ

องค์การพูโลเรียกค่าไถ่และรีดไถชาวบ้านจริงหรือไม่?

ชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้คือเหยื่อชั้นเยี่ยมของพูโลพี่ป้าน้าอากี่ร้อยคนแล้วที่ถูกมันฆ่าตายไป ประชาชนคือเหยื่อของมัน และมันฆ่าประชาชน พูโลเป็นกลุ่มคนชั่ว  ต่ำชั้นกว่าขบวนการมาเฟีย
หรือพวกยากูซ่า ไร้ศักดิ์ศรียิ่งกว่าโจรห้าร้อย มันไม่มีจรรยาบรรณ มันไม่มีสถาบัน มันไม่มีสภาแต่มันมีโรงเรียนสอนก่อการร้าย ท่านที่อ่านสื่อของไทยจะคิดเพียงว่าพูโลเป็นโจรที่นอนตัวสั่นใต้ต้นยาง มีไม่กี่คนแบกปืนไรเฟิล ออกรังควาญชาวบ้าน หากินไปวัน ๆ

อันที่จริงขบวนการก่อการร้ายพูโลนั้น
ประกอบด้วยนักวิชาการระดับปริญญาเอกเป็นสิบ ๆ คนระดับปริญญาโทเป็นร้อย มีที่เป็นศาสตราจารย์มีที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกระดับ และมีนักวิชาการอีกมากมายที่สมองพวกมันคิดอยู่แต่การฆ่าผู้บริสุทธิ์ เพื่อข่มขวัญคนที่อ่อนแอให้ยอมรับพูโลเป็นเจ้านาย 
แทนที่จะใช้ความรู้สร้างคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์  พวกมันกลับเชี่ยวชาญในการยุยงล่อลวงคนที่หลงเชื่อ
ให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติศาสนา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือไปสู่อำนาจเป็นชนชั้นปกครอง


ใครคือ ลุกมาน บินลีมา?

ลุกมาน บินลีมา เป็นผู้บัญชาการสูงสุดขององค์การพูโลจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากประเทศอังกฤษ ทำให้มันทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นผู้นำปกครองรัฐแห่งใหม่ มันจึงไปเรียนวิทยาการก่อการร้ายจากโปแลนด์
อาชีพหลักคือ คอยสร้างสถานการณ์รุนแรงในประเทศไทย โดยอ้างว่าต่อสู้เพื่อชาวมุสลิม เพื่อหาเงินจากประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย
 

PANYOM คืออะไร?

ย่อมาจาก Patani Nake Youth Movement เป็นองค์กรมอมเมาเยาวชน เพื่อเซ็กและก่อการร้ายของปาตานี หนึ่งในเครือข่ายก่อการร้ายของพูโล

หน่วยอินตันฮีตัม(เพชรสีดำ)คืออะไร?

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในประเทศสยาม เพื่อทำอันตราย ทหาร ตำรวจ และสายลับ และทำร้ายประชาชนเข่นฆ่าชาวปาตานี

JASA คืออะไร?

JASA (ญาซา)คือขบวนการก่อการร้ายเชิงจรยุทธที่ปฏิบัติการในปาตานี
ไม่ได้อยู่ภายใต้พูโลอย่างที่เข้าใจกัน
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับพูโลแต่อย่างใด นำโดยไอ้ ญุนดี อัชบาล และสหาย
ซึ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยก่อการร้ายในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกเป็นขบวนการที่มีสามารถพิเศษในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการแตกต่างกับพูโลตรงที่JASA มีเป้าหมายใช้ความรุนแรงเป็นหลัก ด้วยผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวและไม่สามารถแบ่งปันอำนาจกันได้ จึงมีนโยบายขัดแย้งกับพูโล
หากประชาชนจะต่อต้านพูโลหรือต้องการทำลายองค์การนรกนี้จะติดต่อได้อย่างไร?

กรุณาติดต่อกับสมาชิกพูโลในหมู่บ้านท่าน เมื่อทราบตัวแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทราบ หรือจะตั้งศาลเตี้ยตัดไฟแต่ต้นลมเลยก็ได้

Links

 

หากถามว่าหนังสืออะไรเป็นภัยต่อชาวปัตตานีมากที่สุด ที่ชาวปัตตานีไม่อยากให้มีอยู่ในบ้าน ชาวปัตตานีทั้งมุสลิมและพุทธคงตอบว่า

“คัมภีร์มรณะ


ประวัติการก่อการร้ายมลายูปาตานี

อ่านเว็บพูโลไม่ได้ใช่ไหม

อย่าไปอ่านมันเลยwebชั่วอย่างนั้น ผมจะแปลงสารมาให้ท่านอ่านเอง! มันกว่ากันแยะ

อารยธรรม

เหรียญทองคำที่ใช้ในแผ่นดินปาตานี ระหว่างปี คศ. 1500 - 1700 ที่ถูกขุดพบ ถูกนำไปเก็บไว้ที่ธนาคารในสวิสเท่าไหร่

 

Bendara Kita

ธงราชาก่อการร้ายปาตานี
Bendera Nake Patani Raja ธงนี้ได้รับการรับรองว่าเป็นธงขบวนการก่อการร้ายทั้งมวล ในการประชุมบรรดาหัวหน้าของมันที่ สโมสรกอล์ฟ Tasik Titiwangsa กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่ 5 กค.1995 ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นมี อ้ายหัวหน้า PULO, BRN, BNPP, Mujahiddin, Clerics Council  และผู้แทนจากMalaysian government. ภายใต้การสนับสนุนทางการเงินของรัฐบาลมาเลย์ ก่อนหน้านี้ได้ใช้ธงริ้วขาวแดงมีจันทร์-ดาวเหลือง แต่รัฐบาลมาเลเซียกลัวว่าจะแสดงความโจ๋ครึ่มกับความผูกพันธ์กับรัฐมาเลย์มากเกินไปเพราะคล้ายกับธงมาเลยเซียมาก จึงเสนอให้เปลี่ยนธง

 

แถลงการณ์ 25 ตุลาตาบาทมิฬ 

อีกครั้งที่เราขอประณามผู้ก่อการร้ายที่มีนโยบายทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์
ด้วยการสังหารชาวบ้านผู้บริสุทธิ์นับร้อยคนวันแล้ววันเล่านับเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมและป่าเถื่อนที่สุดในประวัติศาสตร์ของอาเซียนเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ของผู้กระทำการชั่วร้ายและผู้บริหารประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ของไทยซึ่งปกป้องผู้กระทำผิด ที่จะต้องถูกชาวโลกประณามไปตลอดกาล

ข้าพเจ้าในนามองค์การพูลูเพื่อสันติภาพขอไว้อาลัยต่อชาวบ้านผู้ถูสังหารอย่างโหดร้ายเหล่านั้น และขอแสดงความเสียใจต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องของพวกเขาในขณะเดียวกันขอแสดงความคารวะ ต่อวิญญาณทหารตำรวจไทยผู้หาญกล้าทั้งมวลเหล่านั้น พวกเขาควรแก่การสดุดีและสรรเสริญชั่วกาลนาน

การสูญเสียครั้งนี้นับว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยขอให้ชาวไทยมลายูและชาวไทยทุกเชื้อสาย มวลชาวโลกผู้รักสันติเป็นสักขีพยานในการกระทำอันโหดร้ายทารุณของกลุ่มผู้ก่อการร้ายพูโล เบอร์ซาตู บีอาร์เอนซึ่งอยู่ภายใต้เงินบริจาคจากประเทศซึ่งรับข้อมูลมาผิดๆ  และแน่นอน ความผิดครั้งนี้ จะไม่มีผู้ใดให้อภัยและผู้กระทำจะต้องชดใช้ความผิดครั้งนี้ด้วยชีวิตและเลือดเนื้อเช่นเดียวกัน

มานลุก บินดีมาดี

29/11/2004 กลารุส, สวิตเซอร์แลนด์

 


13 พฤษภาคม 2005

ประกาศ

เนื่องด้วยมติการประชุมวันที่ 29 เมษายน 2005 - 1 พฤษภาคม 2005 เพื่อรวมพูโลเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างพูโลนกเขา(พูโลหำ) หรืออีกนัยหนึ่งพูโลเก่า และพูโลอึ(PULO SHIT) หรืออีกนัยหนึ่งพูโลใหม่ได้ทำพิธีดื่มน้ำเยี่ยวสาบานกันว่า องค์การเงินกู้เอกราชสหปาตานีจอมปลอม(พูโล)ขอประกาศ ณ ที่นี้ว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พูโลทั้งสองได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว โดยมีตราสารชวนเชื่อ ธงชั่ว กฏเลว และนามอันเดียวกันนั่นคือBaBa BoBo Patani Bersatu, PULO บ้าบ้าบอบอ ปัตตานีเบอร์ซาตู 

ดังนั้นขอให้สมาชิกพูโล ประชาชนชาวไทยมลายู และชาวโลก โปรดรับทราบการชั่วร้ายอันนี้ การแอบอ้างตราสาร ธง กฏบัญญัติ และนามที่ผิดไปจากมติฉันท์นี้รวมถึงการทำชั่วทั้งมวลไม่ถือว่าเป็นโมฆะ

สำนักงานประชาสัมพันธ์พูโล


Negara Melayu Patani Raya

พูโลข่มขู่ชาวไทยอีกแล้ว

ในวันนี้ชาวโลกต่างก็รู้จักสยามประเทศเป็นอันดี ว่าเป็นเหยื่อการก่อการร้าย (Victim terrorism) ที่ถูกข่มแหงรังแกจากขบวนการ พูโล บีอาเอ็น และขวนการอื่นอื่น การใช้ความรุนแรงเริ่มตั้งแต่การฆ่าสังหาร การวางระเบิด การลอบยิง การใส่ร้ายด้วยการพ่นสีบนกำแพง การเหยียดหยาม ดูหมิ่นมนุษยชน การทำให้แตกแยก ฯลฯ ชาวโลกต่างก็ประจักษ์เห็นแล้วว่า ใต้หมวกของครูสอนศาสนาจอมปลอมพูโลนั้น มีความโหดร้ายซุกซ่อนอยู่ การแก้ปัญหาประจำวันของผู้บริหารประเทศไทยจึงไม่อาจทำได้ 

สถานการณ์ในแผ่นดินปาตานีและจังหวัดอื่นอื่นเป็นหลักฐานอันชัดแจ้งว่า พูโลไม่เคยแสงหาสันติภาพ พูโลไม่อาจจะใช้อิทธิพลควบคุมประชาชนชาวปาตานีผู้โหยหาสันติภาพได้อีกต่อไป ในแต่ละวัน ชีวิตของข้าราชการและประชาชนต้องตายลงวันละสองสามคนเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพื่อสังเวยให้แก่ความตะกละของผู้ก่อการร้าย แต่ที่หนักยิ่งกว่านั้นก็คือ พวกเขามีชีวิตอยู่ในท่ามกลางฝันร้าัิ่ยทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่มีอะไรที่จะประกันความปลอดภัยแก่พวกเขาได้่ นอกจากการออกจาก ท้องถิ่นปัตตานี สงขลา ให้เร็วที่สุด

อันที่จริงองค์การพูโลได้พยายามก่อการละข่มขู่ ให้ชาวไทยพุทธและมุสลิม ให้ออกจากแผ่นดินของเรา ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ แต่เราจะไปไหนได้เพราะนั่นเป็นแผ่นดินที่เราเกิดมา ปู่ย่าเราล้วนอพยพมาพร้อมพ้อมกับที่ปู่ย่าของพวกพูโลมาจากอาหรับ

เมื่อใดที่กองทัพประชาชนเริ่มมีการตื่นตัว พร้อมพร้อมกันนี้ โจรพูโลยังขู่ที่จะเล่นงานชาวไทยกรุงเทพด้วยพวกเขาทำผิดอะไร ถ้าพูโลจะสุมไฟใต้ก็จะลุกลามขึ้นไปทางทิศเหนือ และแน่นอน เป้าหมายของไฟใต้ก็คือ กรุงเทพ เมืองหลวงของไทยนั่นเอง วันนี้สยามไม่สามารถจัดการให้ปาตานีรายาสงบได้ หากไฟใต้ลุกลามถึงกรุงเทพเมื่อไหร่แล้ว ก็อย่าคิดว่าจะหาทางดับไฟนั้นได้ง่าย ๆ สงครามโลกจะเกิดอย่างแน่นอน พันธมิตรของไทยอย่างลาว เขมร เวียดนาม และจีนคงไม่อาจอยู่เฉยได้ ขณะนี้เกาหลีเหนือซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง ล้วนเป็นพันธมิตรกับไทย ปีปีหนึ่งไทยส่งข้าวสารไปช่วยเกาหลีเหนือเท่าใด ในอดีตกษัตริย์ปาตานีอาจเคยยึดเมืองหลวงของชาวสยาม แต่นั่นมิใช่หรือ ประวัตินั้นอาจจะซ้ำรอยได้ เมื่อกองทัพพันธมิตรของไทยจะยกไปถล่มผู้ก่อการร้าย แต่คงเป็นไปในรูปแบบอื่นที่รุนแรงกว่าอย่าแน่นอน!

เว็บพูโลแถลงการว่า การสร้างระเบิดเป็นสิ่งที่ง่ายดายมากที่สุด เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้โดยใช้เวลาเรียนแค่ชั่วโมงเดียว อีกทั้งวัตถุอุปกรณ์ในการสร้างระเบิดนั้นก็มีขายในเมืองทุกเมือง นอกจากว่าจะปิดร้านขายเคมีภัณฑ์และร้านขายปุ๋ย ในวันนี้ศาสตร์การสร้างระเบิดถูกสอนกันต่อ ๆ ไป การสร้างระเบิดไม่ใช่เคล็ดลับที่ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแต่พวกเขาจะใช้หรือไม่ใช้เท่านั้น แต่ระเบิดซึ่งเหนือกว่าระเบิดใดใด อยู่ในการครอบครองของพันธมิตรเรา อาจทำให้ประเทศตะวันออกกลางที่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายหายไปจากแผนที่โลกได้

มนุษย์ขาดอาหารอาจจะอยู่ได้หลายวัน แต่ขาดความหวังเขาจะอยู่ไปทำไม หากญาติมิตรของพวกเขาถูกฆ่าสังหารต่อหน้าต่อตา ระเบิดที่ท่านทำให้น้องฮ่อเต้ตาบอด ลุงอาซิสขาด้วน ล้วนเป็นความภูมิใจว่าเป็นผลงานไปอวดผู้จ่ายเงินท่านหรือ  หลังจากที่พวกขบวนการก่อการร้ายสาบานด้วยการกินอาหารผสมอุจจาระและปัสสาวะแล้ว ถามว่า คนพวกนี้ยังมีจิตใจจะ "ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ" อีกหรือ?

วันนี้เขาพยายามจะใส่ร้ายทหารไทยว่า แม่ ลูกสาว น้องสาวของพวกเขาถูกล่อให้ไปเป็นเหยื่อของพวกทหาร แต่แท้ที่จริงมีทหารคนหนึ่งเท่านั้นที่รักผู้หญิงมุสลิมจนยอมลาออกหวังไปใช้ขีวิตครอบครัว และเตรียมจะเข้านิกะ พวกโจรร้ายก็ยังไปยิงเขาต่อหน้าหญิงที่จะเข้าพิธีแต่งงานกับอดีตทหารนนั้น  นึกหรือว่า พวกญาติผู้หญิงนั้นเขาจะไม่รู้สึกอะไร? วันนี้ ผู้คนชาวบ้านในปัตตานีและอำเภอรอบรอบต่างรักใครทหารไทยกันมาก เพราะความสุภาพอ่อนน้อม ขณะเดียวกันก็สาปแช่งคนที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ตายไปวัน ๆ นั้นเพราะอะไร

เพราะโจรเองที่ก่อการร้าย อาณาเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองจะมีความสงบสุขได้อย่างไร? การลุกฮือของประชาชนได้เริ่มต้นแล้ว และพูโลจะต้องสลดเสียใจ มากกว่าครั้งใด ๆ ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน โศกนาฏกรรมกรือเซะ และตากใบ จะไม่ผ่านพ้นโดยไร้ความหมายอย่างแน่นอน

รัฐสยามรู้ดีว่า การต่อสู้ระหว่างสยามประเทศ พูโลซึ่งดึงเอาชนต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยว ก็เหมือนกับคนขายชาติเลบานนอน ที่ดึงเอาซีเรียเข้ามาเป็นผู้ปกครอง ที่สุดจะถูก ประชาชนชาวมปาตานีประณาม

ที่ผ่านมาชาวพูโลไม่เพียงเห็นด้วยกับการก่อการร้าย ว่าจ้างสังหารข้าราชการแม้แต่ผู้ภิพากษา เขาก็ยังทำ เขายังไร้น้ำใจฆ่าคนสายเลือดเดียวกับเขา อยู่ทุกวัน วีรกรรมของเขาจะไม่มีผู้ใดยกย่อง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเว้นเสียแต่ซาตานเท่านั้นเอง

กรรมใดใครก่อ

สิ่งที่ประชาชนทราบดีที่สุดก็คือ ทักษิณไม่มีวันที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ได้ ถึงแม้ทักษิณจะพยายามสักเท่าไหร่ ทักษิณก็จะพบกับความล้มเหลว

นั่นก็เพราะประชาชนไม่รู้ว่าต้นตอของปัญหาอยู่ในพื้นที่นั่นเอง ไม่ใช่เพราะทหาร ตำรวจไทยเก่งหรือโวโอ้อวด แต่เป็นเพราะความโง่เขลาของเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่ถูกครูชั่ว เหี้ยมโหดและกระหายอำนาจ ชักจูงไปในทางที่ผิด เราทุกคนไม่คิดว่า เงินสามารถเสกให้ปัญหาภาคใต้หายไปภายในไม่กี่วัน 

การก่อวินาศกรรมที่หาดใหญ่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น อีกไม่นานประชาชนก็จะได้รู้ว่า การก่อการริยำจะมีขึ้นอีก ไม่ต่างอะไรกับการกระทำของสุนัข และเจ้าของเว็บปาก(สุนัข) ลุกมาน ต้องตกที่นั่งลำบาก น่าสงสารที่ประชาชนตาดำ ๆ ต้องมารับทุกข์กรรม ตาบอด ขาด้วน ทั้ง ๆ ที่่ความชั่วร้ายของพูโลและบีอาเอ็น ผู้ก่อการฆาตกรรมต่างหากที่จะต้องรับการลงโทษ

คนทั่วโลก เขาพูดกันลั่นว่าประเทศสยามถูกพูโลก่อการร้าย ประชาชนถูกเข่นฆ่า และถูกเหยียดหยามยิ่งกว่าสุกรที่ถูกบันทุกเข้าโรงฆ่าสัตว์

เพราะความขี้ขลาด ของนายลุกมาน ประชาชนกำลังจะประสพกับความหายนะในเวลาอันใกล้ ดังที่พวกพูโลได้ยอมรับแล้วว่าได้เห็นชอบกับการ ฆ่าผู้บริสุทธิ์

เราทุกคนจะได้เห็นการกระทำอันชั่วร้ายอย่าที่นายลุกมานได้ประกาศอย่างแน่นอน

 

eพูโลแหกตาประชาชนอีกแล้ว

เว็บของพูโล ลงบทความหัวข้อ The “apartheid Red-Zone ” in Patani  เขียนโดยผู้ที่อ้างตัวเองว่า Hj.Lukman B.Lima มีตำแหนงเป็น Deputy President of PULO มีข้อความว่า Daily, many Patanian civilians including women and children continue to suffer and die at the hands of the Thai soldiers and policemen. อ่านแค่บรรพขึ้นต้น เราแทบจะหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก ก็ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ถูกฆ่าอยู่ทุกวันนี้ มิใช่พูโลฆ่าหรอกหรือ การวางระเบิดฆ่าผู้บริสุทธิ์ในงานแต่งงานของชาวบ้านเป็นการกระทำที่ขอบธรรมหรือ ถ้ามีผู้หนึ่งไปวางระเบิดหน้างานแต่งงานน้องสาวนายลุกมาน บินลิม่า ท่านจะว่าอย่างไร ท่านยังได้ออกใบปลิวว่าได้ทำการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ไปเท่าไร บังอาจข่มขู่ชาวบ้านว่าอย่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นมุสลิมว่าเป็นคนนอกศาสนา แล้วบัดนี้ยังมีหน้ามาว่าคนฆ่าเจ้าหน้าที่รายวันเป็น ทหารตำรวจไทยหรือ ช่างเป็นการกระทำที่กลับกลอกและโฉดชั่วเสียกระไรนี่ ป่วยการที่ท่านจะอ้างเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพ เพราะบัดนี้ชาวบ้านใน 3 จังหวัดต่างทราบแล้วว่าท่านเป็นนักรบกระหายเลือด ผู้ฝักใฝ่ในอำนาจและหนทางของชัยฏอน

Thผู้บริจาคเงินให้ผู้ก่อการร้ายหมดสมรภาพทางเพศ

กรรมสนอง คนบริจาคเงินให้ผู้ก่อการ้าย ถึงขั้นทำให้นกเขาไม่ขัน น.พ.สุธรรม สุธีรภัทรานนท์ แพทย์ประจำ รพ.ราชวิถี กล่าวถึงการสำรวจสมรรถภาพทางเพศของชายทั่วโลก ในหัวข้อ "ช่วยนกเขาขัน" ว่าจากสถิติทั่วโลก พบว่าความชุกของโรคองคชาติแข็งตัวบกพร่อง หรือนกเขาไม่ขัน ว่าผู้ชายมาเลเซียครองแชมป์การเกิดโรคนี้สูงสุดถึงร้อยละ 60 ตามด้วยชายสิงค์โปร์ ร้อยละ 58.5 ชายอเมริกัน ร้อยละ 52 และชายไทยร้อยละ 37.5 จะเห็นว่ามีคนมาเลเซียถึง 60 คนในร้อยคนเป็นโรคหมดสมรภาพทางเพศ ซึ่งแสดงถึงความอับอายและอัปยศ สูญเสียความภูมิใจในความเป็นชาย และสูญเสียโอกาสผลิตทายาท เป็นอย่างที่เราเคยสาปแช่งมัน จึงเป็นอุทาหรสำหรับผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนผู้ก่อการร้าย และผู้ที่อยู่ข้างผู้ก่อการร้าย ขอให้ผู้ที่หลงผิดได้กลับใจเสียแล้วท่านจะมีความสุขในชีวิตเหมือนดังเดิม ถ้าท่านดำเนินชีวิตอยู่ในความชั่วต่อให้ท่านใช้ไวอากร้าสักเท่าใดก็ไม่สามารถเพิ่มพูนพลังทางเพศท่านได้

จับแล้วแต่ยังไม่ใช่ตัวการใหญ่

บุคคลที่ถูกจับครั้งล่าสุดนี้ ไม่ใช่แพะหรือชาวบ้านธรรมดา แต่เป็นผู้นำศาสนาอิสลาม อันเป็นที่เกลียดชังและหวาดกลัวของประชาชนในท้องถิ่น บรรดาลูกศิษย์โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ที่มีจำนวนถึง7000 คน ยังไม่รวมศิษย์เก่าจำนวนเป็นแสน ต่างก็ตกใจ เมื่อครูอันธพาลถูกจับ ฝ่ายรัฐบาลได้จับกุมครูอันธพาลที่พวกเขาหวาดกลัว ภายใต้ข้อหาโจรผู้ก่อกวนความไม่สงบสุขในสามจังหวัดภาคใต้ สำหรับครูส่วนใหญ่กว่าร้อยคนเป็นคนดี จึงเป็นที่โล่งใจว่าไม่มีครูอันธพาลอีกแล้ว

ในลิสต์ของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมีผู้ร้ายอีก 100 คน กำลังจะถูกลากคอเข้ามา รับกรรมที่ตนก่อไว้

ชาฟิอีย์ (สะแปอิง) บาซอ บุรุษผู้เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนในปาตานี ได้ถูกกระชากหน้ากากออกมาแล้วแท้ที่จริงนายบาซอนี้ คือคนที่ถูกหลอกว่าจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จากกลุ่มผู้ก่อการที่อยู่ต่างประเทศและได้รับเงินสนับสนุนก่อการร้ายจากคนที่อยู่ต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง ขณะทีบรรดาคนอาศัยในต่างประเทศ ที่ใช้เงินบริจาค อยู่อาศัยอย่างหรูหราในมาเลเซีย สวีเดนและสวิสเซอร์แลนด์ น่าสงสารโรงเรียนธรรมวิทยานิธิที่ถูกทำให้กลายเป็นซ่องโจรไปในเวลาไม่กี่ปี

หากในลิสต์ทางการที่ผ่านมานั้นเป็นครูสอนศาสนาอิสลามในประเทศเสียส่วนใหญ่ที่ต้องถูกรับโทษ ก็อย่าแปลกใจเลยว่า พวกต่อไปที่จะถูกจับกุมให้เป็นเหยื่อรับเคราะห์แทนนายลุกมานที่เสวยสุขอยู่ต่างประเทศ ก็ไม่ใช่ใคร พวกเขาคือ ประชาชนผู้หลงผิดใน 3 จังหวัดภาคใต้

 

กระชากหน้ากาก กลุ่มกบก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน

 

มีแต่คนปัญญาอ่อนที่เชื่อว่านกกระดาษนำเชื้อไวรัสนกมาจริง ๆ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า พื้นที่ใหม่ที่พบเชื้อนี้ อยู่ที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าสาเหตุของการเกิดโรคไข้หวัดนกในไก่พื้นเมืองที่ปัตตานีเป็นครั้งแรก (ผู้จัดการออนไลน์ 10 ธันวาคม 2547 13:27 น.
http://www.manager.co.th/ Home/ViewNews.aspx? NewsID=9470000094458)

จึงขอเตือนประชาชนชาวมลายูปาตานีให้เก็บนกกระดาษไว้ให้จงดี อย่าทำลายนกกระดาษที่บุตรหลานของท่านเก็บไว้นั้น ตามคำกล่าชักชวนของโจรถ่อยสมองนิ่ม

เด็กเด็กล้วนยินดีต้อนรับนกกระดาษ

ทำไมต้องใส่ร้ายเด็กนักเรียนตัวน้อยน้อย

 


นกสันติภาพปลอมของโจรพูโล  (ขวา)เด็กนักเรียนช่วยกันพับนก

หล่าโจรผู้สูญเสียผลประโยชน์กล่าวว่า "ขยะร้อยล้านกว่าชิ้นที่ถูกโปรยลงมาเหนือแผ่นดินปาตานีนอกจากจะเป็นละคร และก่อกวนละท้ายให้เกิดสงครามอีกด้วย..."

แค่ขึ้นต้นก็โกหก เราไม่เข้าใจว่าทำไมเหล่ามหาโจรต้องเขียนด่าตนเองด้วยข้อความนั้นดูจากสำนวนก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เด็กเด็กเขียน ดูจากสำนวนการเขียนมันต้องเป็นสำนวนผู้ใหญ่ชนชาวท่านอย่างไม่ต้องสงสัย ข้อความว่า

"พวกเอ็งมันชั่วช้าและต้องมาตายที่ตากใบและกรือเซะ กคงเป็นพระประสงค์......  ...... ........  ... พวกกูฝากบอกมาเลเซียพี่เลี้ยงมึงด้วยว่า ไม่นานพวกมึงก็จะตายเหมือนไก่เหมือนกัน"

นับว่าเป็นสาร์นที่กัดกินใจชาวไทยทั้งหลายได้อย่างดี เพราะพวกเขาไม่เพียงแต่จะลบหล่ดูหมิ่นพระผู้เป็นเจ้าของอิสลามด้วยการเขียนชื่อพระองค์ว่า อัลเลาะห์ ที่เขาเองก็บอกว่านับถือเท่านั้น ยังกล่าวหาว่านักเรียนผู้บริสุทธิ์ได้ส่งผงไวรัสไข้หวัดนกพร้อม ๆ กับบรรดานกสันติภาพเหล่านั้นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังลาปามด่าทอมาเลเซียผู้เป็นญาติมิตรของพวกเขาอีกด้วย ซึ่งเขาโกหกทั้งนั้น ปั้นน้ำเป็นตัวว่านักเรียนประถมจากภาคอีสานด่าว่าเขาอย่างเจ็บแค้น ด่าทอมาเลเซียผู้บริจาคเงินให้เขาก่อการร้าย

ขอให้ชาวไทยทั้งพุทธและอิสลามจงร่วมกันสาปแช่งโจรก่อการร้ายผู้ยุงยงให้เกิดการแต่แยกในชาติเรา เหล่าโจรไม่เพียงแต่ต้องการเป็นใหญ่ในแผ่นดิน เขาต้องฆ่าและทำลายประเพณีอันดีงามทั้งหมด เขาจะสถาปนาระบบการปกครองเช่นเดียวกับตาลีบันในอัฟกานิสถาน  ไม่ให้เด็กผู้หญิงได้เรียนหนังสือ ไม่ให้มีโรงหนัง ไม่ให้มีคนไทย คนจีน ไม่มีโบสถ์คริสต์ หรือแม้แต่คนอิสลามเชื้อสายไทยที่อยู่ในพื้นที่ เขาพร้อมจะฆ่าคนทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขา

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

ประวัติเมืองปัตตานี

จดหมายถึงชาวพูโล

ผัดสะตอ

 

ที่ 13 พฤศจิกายน 2004

พี่น้องชาวมลายูปาตานีที่รัก

เพื่อความปลอดภัยของท่านและทรัพย์สินของท่าน อีกครั้งที่ทางองค์การพูโลเพื่อปาตานีจอมปลอมขอให้ทุกท่านหลีกเลี่ยงสถานที่ดังต่อไปนี้

1. สถานที่อบายมุข บาร์ ไนท์คลับ คา่ราโอเกะ ดิสโกเท็ค และสถานที่เริงรมณ์ต่างๆรวมถึงบ่อนการพนันที่สุไหโกลกเพราะเป็นแหล่งรายได้ใหญ่ของผู้ก่อการร้าย

2. สถานีตำรวจ ป้อมตรวจ และสถานที่ชุมนุมของตำรวจ ทหาร ทุกแห่งในยามวิกาลในขณะที่ท่านมีอาวุธปืนอาก้าอยู่ในมือเพราะกระทำดังนั้นท่านคือผู้ก่อการร้าย

3. อย่าคบค้าสมาคมหรือเข้าใกล้บุคคลที่เป็นพวกโจรร้าย

4. หลีกเลี่ยงสถานที่ ๆ มีคนชุมนุมกันอย่างแออัดบริเวณเทือกเขาบูโดที่โจรชุมนุมเพราะท่านอาจถูกลูกหลงไปได้

5. หลีกเลี่ยงโดยสารไปกับรถขนอาวุธโดยเฉพาะรถปิกอัพสีเขียวเพราะเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว

6. ให้ไปชุมนุมต้อนรับบุคคลสำคัญของชาวไทย หรือชุมนุมพร้อมกันเพื่อแสดงความเป็นหนึ่ง

นอกจากนี้ทางเราขอความร่วมมืิอจากท่าน กรุณาอย่าออกจากที่พักอาศัยในยามวิกาลตั้งแต่ช่วงเวลาตะวันตกดินเป็นต้นไป จนถึงเช้า ถ้าท่านไม่สามารถไปกรีดยางได้ ก็จงสาปแช่งโจรก่อการร้ายด้วยกันเถิด

ด้วยความนับถือ

P.P. PULO

FACT

Patani : Known also as one in five southern border-provinces of Thailand which are combined with  Pattani, Yala, Narathiwat, Satun, Songkhla. Be attacked, burned and destroyed by the Thailand separation terrorist such as PULO, BRN, BNPP, Patani Bersatu and Patani mujaheddin for their target to separate and dominate this area.

Population : < 5 millions and decrease rapidly because our people have been killed brutally everyday by Thailand separation terrorist PULO, BRN, BNPP, Bersatu and Patani mujaheddin.

Language :  1 Thai language with Thai alphabet and

 2 Thai Malayu language with Jawi alphabet

Natural resources:

Rubber, petroleum, gas and Budu that are wanted to rob and occupy by the Thailand separation terrorist.

 

 

ชรบ.ยะลา ใจเด็ด ถูกคนร้ายลอบยิง 2 นัด ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังกัดฟันสู้ ชักอาวุธปืนคู่กายยิงสวน ผลคนร้ายดับดิ้นคาสวนยาง ตำรวจเผยคนตายมีพฤติกรรมเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ ด้านพ่อคนตายปลง เป็นความน่าอับอายของครอบครัว
 

บ “แผนสถาปนารัฐปัตตานี” ชิ้นใหม่ - สู้รบ 80 วันก่อนยก “เบตง” เมืองหลวงเมื่อการปฏิบัติสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มเจไอในอินโดนีเซีย กลุ่มอัลกออีดะห์ และมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้กำลังบางส่วนเข้ามาอยู่ในรูปแบบนักท่องเที่ยวและแรงงานเถื่อน เข้ามาประกอบธุรกิจบังหน้าในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว และพยายามสมรสกับคนไทย โดยเฉพาะจะมุ่งไปยังผู้หญิงบริการที่มีอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มดาวะห์ และพวกที่ลักลอบหนีเข้าเมือง รวมทั้งชาวพม่าที่นับถือศาสนาอิสลาม
 

๖ เดือนรำลึกกรือเซะ...ระวัง ๒๘ ตุลาคมเลือด... คำเตือนจากคนรักแผ่นดิน

มันเผากระทั่งยุ้งข้าวของชาวบ้าน ความชั้วร้ายในสันดารสุดจะพรรณนา เกิดเหตุวางเพลิงเผายุ้งข้าว เผาตู้โทรศัพท์ วางระเบิดหมายสังหารเจ้าหน้าที่ ส่วนอำเภอรือเสาะ คนร้ายยิงชาวบ้านเสียชีวิต อ่านต่อ>>

ลาดินประณามโจรใต้ สถุล – ไร้จรรยาบรรณ  หัวหน้ากลุ่มอัลกอร์อิดะห์ นายบิน ลาดิน ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ของของกลุ่ม กล่าวประณามกลุ่มโจรก่อการร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ว่าเป็นกลุ่มโจรที่ไร้จรรยาบรรณมากที่สุด จากผู้จัดกวน

ประกาศจับ โจรก่อการร้าย

มาเลเซียคือแหล่งซ่องสุมผู้ก่อการร้าย ข่าวจากไทยรัฐ 30/11/2004

แหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเปิดเผยเพิ่มเติมว่า เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ทาง พล.ต.ต. ปัญญา เทียนศาสตร์ รอง ผบช.ภ.9 ได้เดินทางเข้าไปในประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามจับกุมนายเจ๊ะกูแม กูเต๊ะ ประธานกลุ่มเบอร์ซาตู ที่รัฐกลันตัน แต่นายเจ๊ะกูแมไหวตัวทันหลบหนีไปได้ ส่วนนายมุกตาร์ถูกจับคุมตัวส่งสถานีตำรวจรัฐกลันตัน แต่กลับได้รับการปล่อยตัวไป ส่วน พล.ต.ต.ปัญญาพร้อมชุดสืบสวนและสันติบาล กลับถูกควบคุมตัวไว้แทนถึง 12 ชม. ก่อนที่สถานกงสุลไทยประจำรัฐกลันตัน จะเข้าไปช่วยประสานปล่อยตัวกลับมา แต่สุดท้าย นายมุกตาร์ก็มาถูกจับตายในเมืองไทยจนได้ ขณะพยายามจะก่อเหตุรุนแรงขึ้นตามคำสั่งของประธานกลุ่มเบอร์ซาตู

รับจ้างมาแค่ 5,000 ค่าของชีวิตคนเรา 5,000 บาทเองหรือ คนร้ายประกบยิงนายมะยูโซบ ทัศมุมาศ อายุ 42 ปี บาดเจ็บ ส่วน นายสมพร อายุ 15 ปี บุตรชายเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พ.ย. ที่ผ่านมา บนถนนสายจะแนะ-ศรีสาคร หมู่ 4 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถ จับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว โดยเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 ธ.ค. พล.ต.ต.เจตนากร นภีตะภัฏ รอง ผบช.ภ.9 และชุดสืบสวนของ ศปก.ตร.สน. จ.นราธิวาส ได้แถลงข่าวการจับกุมตัวนายอิบรอเฮม จอเต๊ะ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ ตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสที่ จ 732/2547 ลงวันที่ 1 ธ.ค. คดีร่วมกับพวกที่ยังหลบหนี ฆ่าและพยายามฆ่าสองพ่อลูกดังกล่าว สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีผู้ว่าจ้างให้ไปยิงโดยไม่เลือกว่าเป็นใครในราคา 5,000 บาท ในวันเกิดเหตุทำหน้าที่ขี่รถ จยย. และยังได้สารภาพถึงถึงมือปืนและผู้บงการ อยู่ในระหว่างสอบสวนขยายผลต่อไป

ผู้บริจาคเงินให้ผู้ก่อการร้ายของจงรู้ว่าเงินที่ท่านจ่ายเพียง 485 ริงกิตเทียบเท่ากับเงินที่ท่านท่านซื้อไวอากร้าไม่กี่เม็ดนั้นได้คร่าชีวิตคนไทยไปคนหนึ่ง ชีวิตคนเรามีราคาเทียบเท่ากับยาไวอากร้าไม่กี่เม็ดที่ท่านกินหรือ ปีปีหนึ่งท่านกินไวอากร้าไปกี่เม็ดชาวโลกเขามีสถิติบันทึกไว้ว่าชาติที่บริโภคไวอากร้ามากที่สุดเทียบกับประชากรที่เป็นชายแล้วคือชาติใกล้ใกล้ประเทศไทยนี่เอง

ขอให้ผู้บริจาคเงินให้ผู้ก่อการร้ายจงเสื่อมสมรภาพทางเพศตลอดกาล

องค์การสวัสดิการสังคมของมาเลเซียหรือเปอร์กิมซึ่งมีกิจกรรมทางด้านการกุศลเพื่อคนยากจนและเด็กกำพร้าออกมาเผยในวันนี้ (9 ธ.ค.) ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้เงินกับกลุ่มหัวรุนแรงในภาคใต้ของไทยดังเช่นส.ส.ของรัฐกลันตันซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของไทยออกมากล่าวไว้เมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.)
       
       นูร์ มุฮัมหมัด บัคเกอร์รองประธานของเปอร์กิมให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกตกใจกับการออกมาพูดของส.ส.รายนี้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางองค์กรได้แจ้งไปยังเปอร์กิมสาขารัฐกลันตันให้รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว โดยในเบื้องต้นที่สำนักงานใหญ่ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับหน่วยงานในรัฐดังกล่าว
       
       ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ของมาเลเซียหลายฉบับรายงานในวันนี้ว่าองค์การปลดปล่อยปัตตานีหรือพูโลที่ต้องการปกครองตนเองใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้รับเงินจำนวน 10% ของเงินในกองทุนเปอร์กิมที่มีอยู่เป็นจำนวน 1.2 ล้านริงกิตหรือประมาณ 12 ล้านบาท
       
       ดาโต๊ะ อันนูอาร์ มูซากล่าวในการพิจารณางบประมาณของรัฐกลันตันวานนี้ (8) ว่าเปอร์กิมได้ขายสัมปทานการทำป่าไม้เป็นเงิน 2.4 ล้านริงกิต และครึ่งหนึ่งของเงินจำนวนดังกล่าวจะต้องถูกส่งเข้ากองทุน แต่เงินจำนวนนี้ได้หายไป
       
       “จากการตรวจสอบแล้วพบว่า 10% ของเงินจำนวน 1.2 ล้านริงกิตถูกส่งให้กับบริษัทบางแห่งในตะวันออกกลาง อีก 10% ส่งให้กับหัวหน้าฝ่ายธุรการของเปอร์กิม” อันนูอาร์กล่าว
       
       นอกจากนี้อันนูอาร์จะเล่าอีกว่าเขารู้สึกประหลาดใจมากเมื่อ
พบว่า 10% ของเงินถูกส่งให้กับกลุ่มก่อการร้าย ซึ่งเขาได้ระบุชื่อว่าเป็นกลุ่มพูโลตั้งแต่มีการสัมปทานป่าไม้ใกล้กับพรมแดนของไทย
       
       ด้านฮุซัม มูซาคณะกรรมาธิการด้านพัฒนาสังคมและการวางแผนการเงินเผยว่าเงินจำนวน 1.2 ล้านริงกิตถูกส่งเข้ากองทุนโดนมีสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งดูแลอยู่เมื่อปี 2000 อีกทั้งในปีเดียวกันเปอร์กิมยังส่งจดหมายมายังสำนักงานว่าเงินจำนวนดังจะต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากทางเปอร์กิม
       
       ทั้งนี้ฮุซัมเผยว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกถอนออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเปอร์กิม ซึ่งทางองค์กรได้แจ้งความกับตำรวจในเรื่องนี้แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้

ผมว่าแล้วคนที่บริจาคเงินไม่ใช่ใครที่ไหน คนข้างบ้านที่ชอบกินไวอากร้าข้างบ้านเรานี่เอง

 

Malaysian Muslim body funded Thai separatist group: legislator

The death toll in the still largely unexplained violence is creeping towards 500. Four or five separate shootings or knife attacks per day are not uncommon.

Perkim funds sent to Pattani movement, says Annuar

Annuar dakwa Perkim Kelantan bantu Pulo

จับครูสอนศาสนาบงการเผาบ้านใต้!

บทความ Articles

|||| STATEMENT OF PROTEST (2004 10 31)

|||| วัลลอห์ วะบิลลาห์ วะตัลลอห์

|||| เหยื่อความโหดร้ายของพูโล (2005 01 17)

|||| สาร์นถึงชาวพูโล

|||| พูโลไม่เคยอาลัย

|||| BBC สัมภาษณ์ ลุกมาน บินลีมา

|||| Press Donation

|||| " การต่อสู้ที่ปัตตานี " บังอาจบิดเบือนพระคัมภีร์อัลกุรอาน

|||| กระชากหน้ากาก กลุ่มกบก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดน

|||| ชาตินิยมมลายู โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

|||| ความภูมิใจในแผ่นดิน โดย มูฮำหมัด ดือราแม

|||| ดับไฟใต้ เขียนโดย พลเอกหาญ ลีลานนท์

|||| 'ชิดชนก ราฮิมมูลา' เล่าเรื่องนัดพบ 'ดร.วัน' ที่มาเลย์ บทความนี้ อ่านแล้ว โปรดชั่งน้ำหนักคิดด้วยใจเป็นกลาง<webmaster>

 

Patani United Loan Organisation (PULO)
Baba Bobo Patani Bersatu

 P U L O  o p p o s e r      ผู้ ห า ญ ก ล้ า ต่ อ สู้ พู โล

สำหรับเว็บมาสเตอร์ที่ขอแบรนเนอร์มา copy ไปได้เลยครับ พูลูจัดทำโดย lovepulo@yahoo.com ราไม่อยากให้รัฐบาลไทยปิดกั้นเว็ปของเราเพราะเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและความรักชาติไทย เราพร้อมจะตอบโต้ทุกข้อความของพูโลที่กล่าวผ่านเวปของมันแทนรัฐบาลไทย

31642